News

Acquired shares in Br. Birkeland AS

03 Oct 2011

Download PDF

Austevoll Seafood ASA (AUSS) has today acquired 1,472,494 shares in Br. Birkeland AS. AUSS has upon the completion of the acquisition increased its shareholding to 7,509,499 shares in the company, representing an increase from 40.2 per cent to 49.99 per cent of the total shares and votes in Br. Birkeland AS. Total purchase price for the shares is NOK 95.7 mill.

Br. Birkeland AS owns and operates 2 modern purse seiners. Each of the vessels has a maximum basic quota for purse seining and trawling license for Blue Whiting. In addition the company, through a wholly owned subsidiary, owns and operates 7 licenses for farming of Atlantic salmon and trout in Hordaland.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

For further information, please contact:
Arne Møgster, CEO tel. +47 91 66 10 49
Britt Kathrine Drivenes, CFO tel. +47 91 66 10 37

ERVERVET AKSJER I BR. BIRKELAND AS
Austevoll Seafood ASA (AUSS) har i dag ervervet 1.472.494 aksjer i Br. Birkeland AS. AUSS har således ved dette ervervet økt sin aksjebeholdning i selskapet til 7.509.499, som representerer en økning fra 40,2% til 49,99% av aksjene og stemmene i Br. Birkeland AS. Vederlaget for aksjene var NOK 95,7 millioner.

Br. Birkeland AS eier og driver 2 moderne ringnotfartøy. Fartøyene har begge maksimal basiskvote for ringnot samt kolmuletråltillatelse. I tillegg har selskapet gjennom et heleid datterselskap syv konsesjoner for oppdrett av atlantisk laks og ørret i Hordaland.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Arne Møgster, CEO tlf. 91 66 10 49
Britt Kathrine Drivenes, CFO tlf. 91 66 10 37Back