News

Ordinary General Meeting held in Austevoll Seafood ASA

28 May 2020

Ordinary General Meeting held in Austevoll Seafood ASA

Press release (PDF)

 

The Ordinary General Meeting of the shareholders of Austevoll Seafood ASA was held at 10:00 hours on Thursday 28 May 2020. All items were resolved in accordance with the Boards Calling Notice and the Nomination Committee's recommendations.

 

The General Meeting approved to distribute a dividend of NOK 2.50 per share. The dividend will be paid on 12 June 2020 and shall be paid to the shareholders who are registered shareholders of Austevoll Seafood ASA as of 28 May 2020.

 

The shares in Austevoll Seafood ASA will be quoted ex-dividend from 29 May 2020.

The General Shareholders Meeting further approved to authorise the Board of Directors to pay additional up to NOK 2.00 per share as dividend before the end of the present year.

 

Please see attached translated copy of the minutes of the Ordinary General Meeting in Austevoll Seafood ASA 28 May 2020.

 

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

 


Ordinær generalforsamling avholdt i Austevoll Seafood ASA

Pressemelding (PDF)

 

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA torsdag 28. mai 2020 klokken 10:00. Samtlige beslutninger ble vedtatt i henhold til styrets forslag og valgkomiteens innstilling.

 

Generalforsamlingen godkjente at det utbetales et utbytte på NOK 2,50 per aksje. Utbyttet vil bli utbetalt den 12. juni 2020 og tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Austevoll Seafood ASA per 28. mai 2020.

 

Aksjene i Austevoll Seafood ASA noteres eksklusiv utbytte fra og med 29. mai 2020.

 

Generalforsamlingen vedtok videre å gi styret fullmakt til å betale ytterligere inntil NOK 2,00 per aksje i utbytte innen utgangen av inneværende år.

 

Vedlagt følger kopi av signert protokoll fra ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA 28. mai 2020.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

 Back